×
ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน

จุดประสงค์ของตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน

คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันที่มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมากมายรอบตัวเรา ส่งผลต่อสุขภาพของคนไทยอย่างมาก ทั้งในด้านของสภาพร่างกายและสภาพจิตใจ ซึ่งสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เป็นตัวบ่มเพาะที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคต่าง ๆ ที่แปลกใหม่และไม่เคยพบเจอมาก่อนเกิดขึ้นกับมนุษย์มากขึ้น โดยเฉพาะโรคร้ายแรงที่เกิดจากเชื่อไวรัสอย่างโควิด-19 ซึ่งพรากชีวิตของผู้คนมานักต่อนัก ทำให้ผู้คนบาดเจ็บล้มตาย โดยพิษไข้ของเชื้อไวรัสนี้ในปัจจุบันเริ่มจะมีทางรักษาและมีวัคซีนในการป้องกันโรคบ้างแล้ว แต่ก็เป็นโรคที่ยังไม่สามารถวางใจได้ เพราะยังมีการแพร่ระบาดและการติดเชื้อเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลของการพบปะกันระหว่างผู้คน การสัมผัสหรือการไม่ระมัดระวังตนเองอย่างเพียงพอ ก็สามารถได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้โดยง่าย แถมยังเป็นพาหะหลักที่นำไปแพร่ระบาดสู่ผู้อื่นต่อได้ สำหรับผู้ที่ติดเชื้อจะได้รับความทรมานความเจ็บปวดจากพิษไข้อย่างหนักหน่วง รวมทั้งอาการแทรกซ้อนอื่น ๆ อีกมากมายที่ยากที่จะรักษา ซึ่งเป็นโรคร้ายที่ทำลายอวัยวะภายในโดยเฉพาะปอดที่ช่วยในเรื่องของระบบการหายใจ ถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดอวัยวะหนึ่งเลยทีเดียว ผู้คนต่าง ๆ จึงมักจะกลัวและวิตกกังวลกับโรคร้ายชนิดนี้เป็นอย่างมาก 

ความสำคัญต่อการตรวจสุขภาพ 

ในปัจจุบันจึงจะต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานทุกครั้ง เพื่อป้องกันการมีเชื้อโควิดแทรกหรือแฝงตัวอยู่ภายในร่างกายและอาจนำมาแพร่เชื้อให้แก่เพื่อนร่วมงานหรือบุคลากรภายในองค์กรได้ ซึ่งการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานนั้นโดยปรกติจะมีการตรวจสายตา เพื่อเช็คความสั้นยาวหรือความผิดปกติทางสายตา โดยใช้เป็นเกณฑ์การวิเคราะห์ความสามารถในการมองเห็น การแยกแยะสีโดยใช้ตามอง โดยเฉพาะในส่วนของงานที่จะต้องมีการใช้สายตาเป็นหลักและมีการตรวจประสาทการรับฟัง รับรู้เสียงของหู โดยเฉพาะในงานที่จะต้องมีการฟังเสียงในการเทสเสียงต่าง ๆ ที่จะต้องมีการใช้งานเป็นพิเศษ จึงต้องมีการตรวจสอบในส่วนนี้ในการยื่นผลการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน  

นอกจากนี้ยังมีการตรวจเลือดและปัสสาวะเพื่อค้นหาสิ่งแปลกปลอมหรือสารเสพติดภายในร่างกาย เพื่อเช็คความปลอดภัยของผู้สมัครว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสารเสพติดใด ๆ และยังมีการตรวจสุขภาพของปอด เพื่อเช็คความผิดปกติของการหายใจก่อนการเริ่มงาน เช็คความสะอาดของปอดและการทำงาน โดยเฉพาะในปัจจุบันการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานจะต้องมีการตรวจโควิดว่ามีเชื้อโควิดลงที่บริเวณปอดหรือไม่หรือมีการพบเชื้อภายในร่างกายของผู้สมัครหรือไม่ ซึ่งหากพบเจอเชื้อโควิดภายในร่างกายจะต้องมีการตรวจซ้ำเพื่อความมั่นใจและความสบายใจให้แก่องค์กรและเพื่อนร่วมงานและจะต้องดำเนินการรักษาให้หายก่อนเริ่มมาทำงานจริง